ריב המשוררים

משורר א: אתה משורר? משורר ב: כן. משורר א: איזה? משורר ב: מה זאת אומרת איזה? משורר א: משורר מזרחי? אשכנזי? הומו? משורר ב: לא זה ולא זה. משורר א: מה, אפילו לא חצי מזרחי? תוניסאי גם נחשב. משורר ב: לא, גם לא תוניסאי. משורר א: אז אולי חצי הומו? מה, לא נגעת לאף אחד … המשך קריאת הפוסט ריב המשוררים

משורר מזרחי זועם

הצפצוף העמום שנשמע מתוך כיס מכנסיו של יחזקאל הקפיץ אותו. הוא שלף את הטלפון וביד רועדת בדק את הודעת המייל שהתקבלה, הודעה לה חיכה בציפייה דרוכה מהרגע בו שלח את שירו האחרון לעורך מדור הספרות בעיתון. "צר לי, אבל שירך, אף כי אינו נעדר מספר מעלות תרומיות, אינו מתאים לרוח השירית שאני מבקש להביא אל … המשך קריאת הפוסט משורר מזרחי זועם